Wydawnictwo dziennikarskie pt. "Próba Generalna". Projekt okładki książki - zbioru prac debiutantów dziennikarstwa.

 
Próba Generalna